Положення

про батьківський комітет

1. Загальні положення

Батьківський комітет - це добровільне об'єднання зацікавлених батьків, діяльність яких спрямована на допомогу в поліпшенні роботи Громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЯПОНСЬКОГО СЬОТОКАН КАРАТЕ» (далі за текстом Федерація), для гармонійного навчання дітей навичкам карате, розвиток здорового і сильного суспільства.

1.1.Це положення регламентує діяльність батьківського комітету.

1.2. Батьківський комітет очолює голова, який обирається зі свого складу.

1.3. Комітет повністю підпорядковується і підзвітний керівнику Федерації.

2. Цілі :

2.1. Встановлення взаєморозуміння і співпраці між керівництвом Федерації і батьками учнів в питаннях духовно-спортивного і громадського виховання.

2.2. Часткове звільнення інструкторського складу від організаторських робіт з метою додаткового підвищення обсягу та якості проведених занять, без відриву від тренувального процесу.

2.3. Розвиток напряму карате в м Києві як спорту морально і фізично здорового покоління, відволікання дітей від впливу вулиці, алкоголю і наркотиків.

3. Завдання :

3.1. Ухвалення участь в заходах Федерації і посильна допомога в їх організації.

3.2.Внесеніе пропозицій та їх обговорення з питань додаткових позапланових заходів (свята, знаменні дати і т.п.)

3.3.Сприяння керівництву Федерації в пошуку нових приміщень для проведення тренувань, семінарів, змагань.

3.4. Посильна допомога в залученні спонсорських коштів на організацію заходів з метою підвищення масштабності проведених міських турнірів з карате.

3.5. Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи серед батьків учнів.

3.6. Внесення пропозицій керівництву Федерації про поліпшення роботи і розміщення реклами.

3.7. Комітет може встановлювати для себе нові завдання після узгодження їх з головою Федерації.

 

 

Зараз на сайті

На даний момент 35 гостей на сайті